Obsah

Volná pracovní místa

vyhlášená výběrová řízení na pracovní pozice

 

Učitele/učitelky českého a německého jazyka

Požadavky na pozici učitele/učitelky:

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění
 • odborná kvalifikace pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy podle § 8 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění 
 • pedagogická praxe v základním vzdělávání v ČR výhodou

Náplň práce:

- výuka uvedených předmětů na 2. stupni základní školy
 
- částečný až úplný úvazek dle počtu vyučovaných předmětů (zástup za rodičovskou dovolenou)

V případě zájmu je nutné doložit:

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa asistenta pedagoga
 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Plánovaný nástup: od 26. srpna 2024

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady zasílejte doporučeně do 24. června 2024 na poštovní adresu:

Základní škola Rumburk
U Nemocnice 1132/5
408 01 Rumburk

nebo předejte osobně do uvedeného data na recepci školy nebo v kanceláři školy.

 

K případnému pohovoru budou uchazeči pozváni tak, aby výběrové řízení bylo ukončeno do konce června 2024.

Bližší informace k výběrovému řízení podá ředitelka školy.

Ředitelka školy může výběrové řízení bez udání důvodu kdykoliv zrušit.

 

Na úřední desce školy

vyvěšeno dne: 31. 5. 2024

sejmuto dne: 24. 6. 2024

 

 

Asistent pedagoga

Požadavky na pozici asistenta pedagoga:

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění
 • odborná kvalifikace pro asistenta pedagoga podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění 
 • minimálně dvouletá pedagogická praxe v základním vzdělávání v ČR 

Náplň práce:

- výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů
 
- částečný úvazek 0,75 na 2. stupni (zástup za rodičovskou dovolenou)

V případě zájmu je nutné doložit:

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa asistenta pedagoga
 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Plánovaný nástup: od 26. srpna 2024

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady zasílejte doporučeně do 19. července 2024 na poštovní adresu:

Základní škola Rumburk
U Nemocnice 1132/5
408 01 Rumburk

nebo předejte osobně do uvedeného data na recepci školy nebo v kanceláři školy.

 

K případnému pohovoru budou uchazeči pozváni tak, aby výběrové řízení bylo ukončeno do konce července 2024.

Bližší informace k výběrovému řízení podá ředitelka školy.

Ředitelka školy může výběrové řízení bez udání důvodu kdykoliv zrušit.

 

Na úřední desce školy

vyvěšeno dne: 11. 6. 2024

sejmuto dne: 31. 7. 2024