Obsah

Volná pracovní místa

vyhlášená výběrová řízení na pracovní pozice

 

Učitel/ka anglického jazyka

Požadavky na pozici učitel/ka uvedeného předmětu:

  • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění
  • odborná kvalifikace pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně základní školy podle § 8 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění 
  • praxe v základním vzdělávání v ČR

Náplň práce:

- výuka uvedeného předmětu na  2. stupni základní školy na částečný úvazek (0,55)
 
- zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

V případě zájmu je nutné doložit:

  • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky
  • strukturovaný životopis v českém jazyce
  • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Plánovaný nástup: od 1. listopadu 2023

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady zasílejte doporučeně do 6. října 2023 na poštovní adresu:

Základní škola Rumburk
U Nemocnice 1132/5
408 01 Rumburk

nebo předejte osobně do uvedeného data na recepci školy nebo v kanceláři školy.

 

K případnému pohovoru budou uchazeči pozváni tak, aby výběrové řízení bylo ukončeno do konce října 2023.

Bližší informace k výběrovému řízení podá ředitelka školy.

Ředitelka školy může výběrové řízení bez udání důvodu kdykoliv zrušit.

 

Na úřední desce školy

vyvěšeno dne: 11. 7. 2023

sejmuto dne: 6. 10. 2023