Obsah

Volná pracovní místa

vyhlášená výběrová řízení na pracovní pozice

 

Asistent pedagoga

Požadavky na pozici asistenta pedagoga:

  • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění
  • odborná kvalifikace pro asistenta pedagoga podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění 
  • praxe v základním vzdělávání v ČR 

Náplň práce:

- výuklad textu, popřípadě učební látky a individiuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů
 
- částačný úvazek 0,75

V případě zájmu je nutné doložit:

  • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa asistenta pedagoga
  • strukturovaný životopis v českém jazyce
  • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Plánovaný nástup: od 15. listopadu 2022

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady zasílejte doporučeně do 7. října 2022 na poštovní adresu:

Základní škola Rumburk
U Nemocnice 1132/5
408 01 Rumburk

nebo předejte osobně do uvedeného data v kanceláři školy.

 

K případnému pohovoru budou uchazeči pozváni tak, aby výběrové řízení bylo ukončeno do 19. října 2022.

Bližší informace k výběrovému řízení podá ředitelka školy.

Ředitelka školy může výběrové řízení bez udání důvodu kdykoliv zrušit.

 

Na úřední desce školy

vyvěšeno dne: 5. 9. 2022

sejmuto dne: 7. 10. 2022