Obsah

Volná pracovní místa

vyhlášená výběrová řízení na pracovní pozice

 

Učitel/učitelka české jazyka, anglického jazyka, hudební výchovy

Požadavky na pozici učitele/učitelky:

  • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění
  • odborná kvalifikace pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy podle § 8 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění v uvedených předmětech
  • praxe v základním vzdělávání v ČR výhodou

Náplň práce:

- výuka uvedených předmětů na 2. stupni základní školy na částečný až plný úvazek (dle počtu vyučovaných předmětů)

V případě zájmu je nutné doložit:

  • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky
  • strukturovaný životopis v českém jazyce
  • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Plánovaný nástup: od 25. srpna 2022

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem zasílejte doporučeně do 22. dubna 2022 na poštovní adresu:

Základní škola Rumburk
U Nemocnice 1132/5
408 01 Rumburk

nebo předejte osobně do uvedeného data v kanceláři školy.

 

K případnému pohovoru budou uchazeči pozváni tak, aby výběrové řízení bylo ukončeno do 13. května 2022.

Bližší informace k výběrovému řízení podá ředitelka školy.

Ředitelka školy může výběrové řízení bez udání důvodu kdykoliv zrušit.

 

Na úřední desce školy

vyvěšeno dne: 24. 3. 2022

sejmuto dne: 22. 4. 2022