Obsah

Volná pracovní místa

vyhlášená výběrová řízení na pracovní pozice

 

Učitel/učitelka 1. stupně

Požadavky na pozici učitele 1. stupně základní školy:

  • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění
  • odborná kvalifikace pro učitele 1. stupně podle § 7 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění
  • nejméně dvouletá pedagogická praxe v základním vzdělávání v ČR

Náplň práce:

- výuka předmětů 1. stupně na poloviční úvazek (2. pedagog u žáka se SVP)

V případě zájmu je nutné doložit:

  • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky 1. stupně
  • strukturovaný životopis v českém jazyce
  • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Plánovaný nástup: od 1. prosince 2021

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem zasílejte doporučeně do 1. listopadu 2021 na poštovní adresu:

Základní škola Rumburk
U Nemocnice 1132/5
408 01 Rumburk

nebo předejte osobně do uvedeného data v kanceláři školy.

 

K případnému pohovoru budou uchazeči pozváni tak, aby výběrové řízení bylo ukončeno do 12. listopadu 2021.

Bližší informace k výběrovému řízení podá ředitelka školy.

Ředitelka školy může výběrové řízení bez udání důvodu kdykoliv zrušit.

 

Na úřední desce školy

vyvěšeno dne: 5. 10. 2021

sejmuto dne: 1. 11. 2021