Obsah

Zájmová činnost

školní rok 2023/2024

1. stupeň

nepovinné předměty

 • rozvoj řečových dovedností - Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ

zájmové útvary

 • Lístek (sborový zpěv) – Mgr. Hana MACNEROVÁ, Barbora NĚMCOVÁ
 • Sportovní hry - Jitka ANDRLOVÁ, Mgr. Martin HAMADA
 • Robotika - Mgr. Denisa KRÁLOVÁ
 • Tvoření - Mgr. Petra ŠKVRNOVÁ
 • Šití - Mgr. Petra ŠKVRNOVÁ
 • Dopravní výchova – Helena DOLEŽALOVÁ
 • Výtvarka – Květa MENČÍKOVÁ
 • Přírodovědné bádání - Mgr. Petra ZAVADILOVÁ
 • Tvoření - Kreativo - Mgr. Helena VENTUROVÁ, Barbora NĚMCOVÁ
 • Deskové hry - Mgr. Iveta ADAMCOVÁ
 • Vaření - Marika ČERNÁ
 • Španělština - Mgr. Denisa KRÁLOVÁ
 • Pohybové hry - Petr VONDRÁČEK
 • Šikovné ruce - Mgr. Žaneta SYKÁČKOVÁ
 • Da Vinci - Mgr. Monika SISMILICHOVÁ

2. stupeň

zájmové útvary

 • Eko - Bio - Mgr. Pavla BOHÁČKOVÁ
 • OVOV příprava - Petr VONDRÁČEK
 • Míčové hry - Petr VONDRÁČEK
 • Školní parlament - Mgr. Miloš OBERREITER
 • Badatelský klub - Ing. Pavlína PFEIFEROVÁ
 • Výtvarné činnosti - Mgr. Miloslava REJZKOVÁ
 • Divadelní kroužek - Simona WEISSOVÁ
 • Šachy - Mgr. Martin HAMADA