Obsah

Výběr z činnosti žákovského parlamentu:

Dotazníky k distanční výuce

Seznamovací pobyt pro žáky 6. tříd (pomoc s organizací)

Prezidentské volby nanečisto

Barevný den

Branný den

Halloween

Petice za záchranu bufetu

Povolení mobilních telefonů o přestávkách

Zámky na toaletách

Dotazníky na volnočasové aktivity ve městě

Nenech to být (proti šikaně)

Prohlídka školy pro žáky šestých tříd

 

Členové žákovského parlamentu 2019/2020

Tereza Bulanová, Miriam Nováková (6.A)

Karolína Švajgrová, Aneta Zlatová, Nela Křepelková (6.B)

Vojtěch Horný, Patrik Hoke (7.A)

Leontýna Cicuová, Barbora Kolaříková (7.B)

Pavlína Žďárská, Anna Kratinová, Tomáš Hurtig (7.C)

Jana Kovářová, Leona Malá (8.A)

Alex Navrátilová, Kristýna Müllerová (8.B)

Jana Krátká, Leona Grofová (8.C)

Natálie Macháčková, Anna Böhmová (9.A)

Jan Walter, Samira Vandromael (9.B)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co je žákovský parlament

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu (ideálně každý týden) řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Parlamenty se nejčastěji věnují činnostem, které:

  • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (vymalování chodby, pořízení šatních skříněk...),
  • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí...),
  • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav),
  • podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy).

Žákovský parlament:

  • podporuje informovanost napříč školou,
  • zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
  • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
  • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a
  • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

zdroj: www.skolaprodemokracii.cz