Obsah

ZaměstnanciPed.sbor 09-2021

Vedení školy

Ředitelka školy: Ing. Romana BUŠKOVÁ 
Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Bc. Hubert KINDERMANN

Zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň: Mgr. Iveta ADAMCOVÁ

 


Pedagogičtí pracovníci

1. stupeň:

 • Jana BENYCHOVÁ - asistent pedagoga
 • Mgr. Jana BUBNOVÁ
 • Jana COLLEROVÁ - asistent pedagoga
 • Marika ČERNÁ – asistent pedagoga
 • Helena DOLEŽALOVÁ
 • Renata DUNKOVÁ - asistent pedagoga
 • Mgr. Ivana FRIMLOVÁ
 • Andrea JONÁŠOVÁ - asistent pedagoga
 • Alice KOČOVÁ - asistent pedagoga
 • Mgr. Denisa KRÁLOVÁ
 • Denisa KUDLÁČKOVÁ
 • Mgr. Hana MACNEROVÁ
 • Květa MENČÍKOVÁ – asistent pedagoga
 • Barbora NĚMCOVÁ - asistent pedagoga
 • Mgr. Monika SISMILICHOVÁ
 • Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ - poradkyně pro nápravu řečových dovedností 1. stupně
 • Mgr. Petra ŠKVRNOVÁ
 • Mgr. Helena VENTUROVÁ
 • Libuše ZAJÍČKOVÁ - asistent pedagoga
 • Mgr. Petra ZAVADILOVÁ

2. stupeň:

 • Mgr. Pavla BOHÁČKOVÁ
 • Mgr. Eva ČÁCHOVÁ
 • Veronika DAŇKOVÁ
 • Vít DRCHOTA – asistent pedagoga
 • Mgr. Dalibor DVOŘÁK
 • Radka FAIXOVÁ
 • Mgr. Martin HAMADA
 • Mgr. Dana HAVLÍČKOVÁ
 • Alena CHROUSTOVSKÁ
 • Mgr. Robert JASA
 • Mgr. Markéta KOKEŠOVÁ - asistent pedagoga
 • Mgr. Alena KOŠNAROVÁ
 • Kamila LUDWIGOVÁ - asistent pedagoga
 • Mgr. Denisa MACHOVÁ
 • Yvona MACHOVÁ - asistent pedagoga
 • Mgr. Hana MATĚJKOVÁ
 • Mgr. Miloš OBERREITER – školní metodik prevence
 • Mgr. Kamila OPLTOVÁ – výchovná poradkyně
 • Ing. Pavlína PFEIFEROVÁ
 • Milan POLÍVKA
 • Bc. Petra REINE - vedoucí AP
 • Mgr. Miloslava REJZKOVÁ
 • David Johann RUDOLPH
 • Mgr. Dana SLANAŘOVÁ
 • Kristýna STODOLOVÁ – asistent pedagoga
 • Dominika UHERKOVÁ - asistent pedagoga
 • Mgr. Jiřina VYKUSOVÁ
 • Mgr. Martin WEISS
 • Tereza ZÁPOTOCKÁ - asistent pedagoga

Školní družina

 • Jitka ANDRLOVÁ
 • Bc. Ivona KUBOVÁ, DiS.
 • Daniela ROSÁKOVÁ
 • Miloslava SOUKUPOVÁ
 • Ivana WENISCHOVÁ - vedoucí vychovatelka

Provozní zaměstnanci

 • Anna FEHEROVÁ - hospodářka
 • Petr ŠKACH - školník
 • Eva ANTOŠOVÁ - recepční
 • Miluše SEVEROVÁ - uklízečka
 • Martina KINDERMANNOVÁ - uklízečka
 • Božena OPLTOVÁ - uklízečka
 • Helena PLUCAROVÁ – uklízečka
 • Miluše JURAJDOVÁ - uklízečka