Obsah

Abecední seznam projektů

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž
Šablony II

Šablony II

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_063
Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Šablony II pro Základní školu U Nemocnice Rumburk
Název projektu EN: Templates II for Elementary school U Nemocnice Rumburk
Datum zahájení: 1. 9. 2019
Datum ukončení: 28. 2. 2022
Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

Šablony III

Šablony III

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_20_080
Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Šablony III pro Základní školu U Nemocnice Rumburk
Název projektu EN: Templates III for Elementary school U Nemocnice Rumburk
Datum zahájení: 1. 9. 2021
Datum ukončení: 30. 6. 2023
Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, spolupráci s veřejností.

Škola eko?logicky!

Škola eko?logicky!

V rámci projektu vytvoří Svazek škol Schkola regionální síť enviromentálního vzdělávání v 9 zařízeních. V každém zařízení bude dvojjazyčně didakticky zpracované ekologické pracoviště, zaměřené na danou oblast ochrany přírody a životního prostředí. Na naší základní škole bude vybudována vnitřní a venkovní učebna pro oblast nakládání s odpady.

Školní mediátoři

Naše škola patří mezi deset vybraných škol v České republice, které získaly podporu pro zavedení školní mediace jako nástroje prevence a řešení konfliktů