Obsah

Šablony III

Typ: ostatní
Šablony IIIČíslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_20_080
Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Šablony III pro Základní školu U Nemocnice Rumburk
Název projektu EN: Templates III for Elementary school U Nemocnice Rumburk
Datum zahájení: 1. 9. 2021
Datum ukončení: 30. 6. 2023
Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, spolupráci s veřejností.


Vytvořeno: 14. 2. 2022
Poslední aktualizace: 15. 2. 2022 14:54
Autor: Ing. Romana Bušková