Obsah

SCHKOLA

Typ: ostatní
ZŠ U Nemocnice zařazena do projektu SCHKOLA

Loni na podzim byla přijata ZŠ U Nemocnice do svazu škol SCHKOLA z tzv. Trojzemí česko – německo – polského. Je to již druhá rumburská škola, která se členem tohoto svazu stala. ZŠ Pastelka je členem již od září 2003. První společné vystoupení obou škol se konalo 26.1.2008 na koncertě škol v Žitavě.

Ve svazu SCHKOLA je celkem devět škol, čtyři německé, čtyři české a jedna polská z tzv. Trojzemí. Hlavní náplní činnosti svazu je poznat co nejlépe své sousedy a naučit se jejich jazyk. K tomu slouží potkávací dny, dvojjazyčná výuka, žákovské výměny a společné projekty. Základem spolupráce je společná výuka jazyka střídavě na domovské a partnerské škole. Speciální kapitolou činnosti škol je pak i ekologická výchova a ochrana životního prostředí.

ZŠ Pastelka začala s dvojjazyčnou výukou již před pěti lety. Tehdejší prvňáčci od příštího školního roku přestupují na 2. stupeň ZŠ. Proto bylo dojednáno pokračování programu dvojjazyčné výuky na ZŠ U Nemocnice, kde do výuky budou zařazeny i děti, které nebyly na 1. stupni žáky Pastelky.

V současné době zpracovávají školy Oberland Ebersbach, Pastelka o.p.s. a ZŠ U Nemocnice společný projekt s výhledem do roku 2012.


Projekt Schkola pokračuje

Nový školní rok odstartoval pátý rok naší spolupráce s partnerskými školami ve Svazu škol Schkola. Pro projekt Schkola je tento rok významný také z dalšího důvodu. Devítiletou spolupráci s partnerskou německou školou Oberland Ebersbach letos završují první „deváťáci“. Pět let tyto děti spolupracovaly se svými německými partnery prostřednictvím ZŠ Pastelka, čtyři roky prostřednictvím ZŠ U Nemocnice. Projekt přináší první ovoce. Za ty roky se z mnohých partnerů stali kamarádi, pro které hranice mezi našimi zeměmi nehraje žádnou roli. Pro děti z partnerských škol není ničím výjimečným pobyt v druhé zemi, poznávání jejího jazyka a prostředí. Projekt samozřejmě pokračuje ve všech dalších ročnících, finančně ho po celou dobu trvání podporuje Česko-německý fond budoucnosti.


Úspěšná mezinárodní spolupráce škol pokračuje

Před dvěma lety byla ZŠ U Nemocnice přijata do mezinárodního projektu svazu škol Schkola, ve kterém školy pracují na tom, aby děti zvládly jazyk partnerů a aby si vybudovaly úctu k druhým bez ohledu na národnost a kulturu. Chtějí, aby se prostřednictvím spolupráce naše země sbližovaly.

Ve školním roce 2009/2010 spolupráce postoupila až do 7. ročníku a týkala se němčinářů tříd 6.A, 6.B a 7.C., do některých aktivit se postupně zapojovali i žáci dalších tříd z 1. i 2. stupně.

Další rok spolupráce se tedy chýlí ke konci. Jaký byl? Splnil očekávání dětí a učitelů? Myslíme, že ano! Dětem v rumburských školách se zpestřila výuka němčiny a dětem v Ebersbachu zase výuka češtiny. Jakým způsobem? Realizační tým učitelů projekt časově naplánoval do posledního detailu na týmovém víkendu a vše se také podařilo uskutečnit.

Děti se se svými stálými partnery opakovaně setkávaly při projektových týdnech, při nichž české děti společně pobývaly v Ebersbachu a německé v Rumburku. Možná právě vy jste potkali německé a české děti spolupracující na společných úkolech při prohlídce našeho města. Novinkou spolupráce byly vzájemné individuální pobyty sedmáků při běžné výuce v partnerské škole. Podařilo se zorganizovat drakiádu v Ebersbachu, sportovní olympiádu, putování za čarodějnicí v Rumburku, novoroční koncert v Hartau, lyžařský výcvik, pobytové exkurze a jiné další akce. Každá škola pořádala i svůj den otevřených dveří.

Nejlepším výsledkem projektu je to, že vznikají přátelství mezi dětmi partnerských škol. Těchto výsledků ZŠ U Nemocnice dosahuje také díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti.

A jaké jsou další plány? Posledního května jednaly ředitelky ZŠ Pastelka a ZŠ U Nemocnice na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze se zástupci německé strany na ministerské úrovni o vstupu do dalšího mezinárodního projektu. Tentokrát se jedná o to, aby děti mohly získávat v 9. ročníku první stupeň certifikátu Deutsches Sprachdiplom, který je platný v mnoha zemích celého světa. Znamenalo by to i spolupráci s Gymnáziem Rumburk, které by pak navazovalo druhým stupněm tohoto certifikátu. V následujícím školním roce nás tedy čekají přípravné práce k tomu, aby se i tento projekt stal skutečností a do vzájemné spolupráce se tak zapojily již tři rumburské školy – ZŠ U Nemocnice, ZŠ Pastelka a Gymnázium Rumburk.


Projekt Schkola pokračuje

Nový školní rok odstartoval pátý rok naší spolupráce s partnerskými školami ve Svazu škol Schkola. Pro projekt Schkola je tento rok významný také z dalšího důvodu. Devítiletou spolupráci s partnerskou německou školou Oberland Ebersbach letos završují první „deváťáci“. Pět let tyto děti spolupracovaly se svými německými partnery prostřednictvím ZŠ Pastelka, čtyři roky prostřednictvím ZŠ U Nemocnice. Projekt přináší první ovoce. Za ty roky se z mnohých partnerů stali kamarádi, pro které hranice mezi našimi zeměmi nehraje žádnou roli. Pro děti z partnerských škol není ničím výjimečným pobyt v druhé zemi, poznávání jejího jazyka a prostředí. Projekt samozřejmě pokračuje ve všech dalších ročnících, finančně ho po celou dobu trvání podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

Česko-německý fond budoucnosti

V rámci tohoto mezinárodního svazu škol je od ledna 2011 také realizován další projekt nazvaný „Škola eko?logicky“. Novým nábytkem a pomůckami byla vybavena ekologická učebna, do níž bude v rámci projektu ještě instalována interaktivní tabule a dvacet počítačů. V areálu školy přibude do konce roku také venkovní altán – učebna a lanová pyramida ke zpestření výuky. Děti a učitelé tak budou moci k výuce využívat klidné okolí školy. Všechny tyto učebny budou sloužit nejen dětem naší školy, ale i všem školám sdruženým v mezinárodním svazu Schkola.


Vytvořeno: 28. 12. 2017
Poslední aktualizace: 28. 12. 2017 16:37
Autor: