Obsah

Vzděláváme se ve výuce cizích jazyků

Typ: ostatní
Podpora výuky cizích jazyků ve školách

V září 2008 začala na naší škole přeshraniční spolupráce se školou Oberland Ebersbach v rámci svazu škol Schkola, jejímž základem je společná výuka jazyka střídavě na naší škole a ve škole v Ebersbachu.

Podmínkou dobře fungující spolupráce je jazyková vybavenost pedagogů, protože u těch vše začíná a je na nich, aby své žáky dobře připravili. Proto se naše škola zapojila do rozvojového programu "Podpora výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008" financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem projektu je zvýšení jazykové vybavenosti jednotlivých pedagogů, schopnost dorozumět se v různých životních situacích blízkých dětem 1. a 2. stupně a propojení cizího jazyka napříč všemi vzdělávacími předměty.


Vytvořeno: 28. 12. 2017
Poslední aktualizace: 28. 12. 2017 16:41
Autor: