Obsah

Primární prevence rizikového chování realizovaná ve školách a školských zařízeních je zaměřena primárně na následující typy rizikového chování:

šikana, násilí, užívání návykových látek, kyberšikana, rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, rizikové sporty, netolismus, gambling, antisemitismus, záškoláctví, rizikové sexuální chování, působení sekt, domácí násilí.

Metodik prevence: Mgr. Miloš Oberreiter

Konzultační hodiny: po dohodě

Kontakt: milos.oberreiter@zsunemocnice.cz

Preventivní program 2023/2024