Obsah

Historie školy

Základní škola U Nemocnice byla slavnostně otevřena 1.9.1984, s její stavbou se začalo již v roce 1980.

Za víc jak 20 let naši školu absolvovalo více jak 2500 žáků, což je asi 120 v průměru na každý rok. Rok po svém otevření dosáhla naše škola nejvyššího počtu žáků ve své historii, tehdy sem docházelo 903 žáci, bývalo až 6 paralelních tříd s počtem žáků, který se blížil 40. V současné době se počet dětí pohybuje kolem 550.

Vchod školy

Děti ale nejsou ve škole samy, učí je učitelé, kterých zde působilo během existence školy celkem 86. Mnozí z nich jsou již v důchodu, celá řada z nich odešla do jiného sektoru, někteří byli přijati na studia. 13 z nich prožilo v naší škole celých 22 let její existence. Do toho paří i bývalý ředitel školy – letos odešel do důchodu – pan PaedDr. Jaroslav Duba, který pro školu odpracoval 21 let ve své funkci. Z počtu 86 pět kolegů sleduje naši činnost již z kantorského nebe.

Ke škole patří neodmyslitelně i družina pro malé děti. Zde postupně pracovalo celkem 13 vychovatelek. Administrativní věci řešilo celkem 5 sekretářů, přesněji sekretářek. O technické zázemí se starali 4 školníci.

Kromě běžné pracovní náplně mají děti naší školy ale možnosti věnovat se zájmovým a volnočasovým aktivitám. Od roku 1989 zpívá na škole sbor Čtyřlístek, bohatý je výběr sportovního vyžití v rámci AŠSK.

Každoročně se na závěr školního roku konala slavnostní akademie. Její program ale postupně nabyl takové délky, že od roku 2001 se z odpoledního vystoupení stala celodenní školní slavnost.

Týdenní lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku, pořádaný nejčastěji v Krkonoších, je dnes již samozřejmostí, stejně tak jako možnost zapůjčit kompletní lyžařské vybavení, to díky finanční podpoře Sdružení rodičů přu ZŠ.

Naše děti mají možnost i cestovat a poznávat nová místa. Ta doma v Čechách díky exkurzím i školním výletům. Uskutečnily se ale i zájezdy do zahraničí, byli jsme v Anglii, Francii, Itálii, Německu, Dánsku, Polsku.

Řadu let probíhal projekt Rumburk – Leutersdorf, kdy se naši žáci učili 1x týdně v německé škole němčinu a německé děti se učily česky. Projekt ale byl ukončen po uzavření německé školy. Doufáme ale, že se letos podaří spolupráci obnovit, byť s jinou školou.

Naše škola přivítala i vzácné hosty z řad umělců Častým hostem bývala spisovatelka E.Horelová. Jednou bránila v pokácení stromu jakémusi vandalovi, který ji zlomil ruku. Tehdy naši žáci vysadili „stromy pro Elišku Horelovou“ místo lesa zničeného vichřicí .O rok později – v r. 1987 – vysadila paní Horelová před naši školu lípu jako projev své vděčnosti. Dalšími hosty byla paní M.Zinnerová, H.Šmahelová, M.Kubátová, R.Čechura, J.Suchl. O drogách s žáky povídal pan Douda a Presl, zpíval jim k tomu Petr Muk. Děti besedovaly i s Janem Železným.

Zapojili jsme se i do charitativní činnosti. Pět let pracuje časopis Sušná sušenka, uskutečnilo se i 6 humanitárních sbírek, pomáhali jsme Moravě po povodních r. 1998, organizaci ADRA za války na Balkáně a po zemětřesení v Turecku, uprchlickému táboru v Červeném Újezdu, podpořili jsme konto Dobré vůle Olgy Havlové či koupi Leksellova gamanože, naposled i výcvik koní pro postižené děti.

Při listování naší školní kronikou bychom našli i mnoho dalšího.