Obsah

Výchovný poradce

Výchovná poradkyně: Mgr. Kamila Opltová

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky

středa 13:00 – 15:30


Je možné telefonicky domluvit i jiný termín.

Žáci mohou ke konzultacím využít jakoukoliv přestávku, mohou si také domluvit individuálně schůzku po vyučováním či ráno před vyučováním.


Informace pro rodiče žáků 9. a 5. ročníků

Podávání přihlášek na střední školy 

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2021, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků, kteří se hlásí na gymnázium. Přihlášky ke vzdělávání na střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy.

Základní důležité informace dostanou žáci v hodinách volby povolání a rodiče na třídních schůzkách v září 2020 a individuálně v listopadu 2020.

V letošním školním roce nastávají vzhledem k situaci změny i v rámci přijímacích zkoušek. Forma přijímacích zkoušek je zcela v rukou ředitelů středních škol. Mohou přistoupit k jednotné přijímací zkoušce (Cermat), ve stanovených termínech 12. a 13. 4. 2021 (čtyřleté obory) a 14. a 15. 4. 2021 (víceletá gymnázia). Další možností je školní přijímací zkouška, kterou si každá škola organizuje sama v termínech mezi 12. - 28. 4. 2021. V některých případech mohou školy od přijímacích zkoušek úplně upustit. Sledujte, prosím, pravidelně stránky středních škol, kde naleznete potřebné informace.

 

Testy online k podpoře žáků při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky

 K podpoře žáků při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky převedla Česká školní inspekce testy k jednotným přijímacím zkouškám a společné části maturitních zkoušek použité v minulých letech do elektronické podoby  a tyto testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile (pouze v mobilní aplikaci InspIS SETmobile, nikoli přes PC v pevné verzi InspIS).

Informace naleznete na stránkách České školní inspekce:

https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Aplikace-InspIS-SETmobile-pomuze-pri-priprave-na-p

 

Více informací naleznete na stránkách MŠMT

Informace o přijímacích řízeních, odevzdání přihlášek, zkouškách, odvoláních, termínech naleznete na níže uvedeném odkazu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT ČR – Přijímání na střední školy a konzervatoře (bude aktualizováno)

 

Přehled středních škol a oborů

- Atlas škol - žáci obdrží 1 výtisk pro Ústecký kraj, pro ostatní kraje jsou atlasy dostupné na internetu.

-Internetové stránky: www.infoabsolvent.cz -  naleznete zde předhled všech oborů a škol v rámci celé ČR.

 

 


Kontakty

Pedagogicko-psychologická poradna Rumburk, Sukova 6, 408 01 Rumburk 
Tel.: 412 332 325 

Gymnázium Rumburk, Komenského 10, 408 01 Rumburk 
Tel.: 412 332 491 
Web.: www.gymrumburk.cz 

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf 
Tel.: 412 371 423 
Web.: www.bgv.cz 

Střední škola lesnická a SOŠ sociální, T.G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov 
Tel.: 412 314 027 
Web.: www.lesnicka-skola.cz 

SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk 
Tel.: 412 332 320 
Web.: www.sosmgp.cz 

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Fr. Nohy 6, 408 01 Rumburk 
Tel.: 412 332 516 
Web.: www.sestrazs.cz 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, 40747 Varnsdorf 
Tel.: 412 354 797 
Web.: www.skolavdf.cz