Obsah

Výchovný poradce

Výchovná poradkyně: Mgr. Kamila Opltová

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky

čtvrtek 13:00 – 15:30


Je možné telefonicky domluvit i jiný termín.

Žáci mohou ke konzultacím využít jakoukoliv přestávku, mohou si také domluvit individuálně schůzku po vyučováním či ráno před vyučováním.


Informace pro rodiče žáků 9. a 5. ročníků

Podávání přihlášek na střední školy (bude aktualizováno pro aktuální školní rok dle pokynů  MŠMT)

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2024 (MŠMT zvažuje změnu termínu do 20. února 2024, termín bude upřesněn.), v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků, kteří se hlásí na gymnázium. Přihlášky ke vzdělávání na střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy.

Důležité základní informace dostanou žáci v hodinách volby povolání a rodiče na třídních schůzkách 13. září 2022 a individuálně v listopadu 2022.

Na maturitní obory a vícelétá gymnázia budou žáci skládat jednotnou přijímací zkoušku (společnost Cermat). MŠMT stanovilo termíny přijímacích zkoušek:

ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁVÁNÍ:

1. termín: pátek     12. dubna 2024

2. termín: pondělí  15. dubna 2024

 

ŠESTILETÉ A OSMILETÉ OBORY GYMNÁZIÍ:

1. termín: úterý   16. dubna 2024

2. termín: středa 17. dubna 2024

 

Sledujte, prosím, pravidelně stránky středních škol, kde naleznete mimo jiné i potřebné informace o dnech otevřených dveří a přijímacích zkouškách "nanečisto".

Více informací naleznete na stránkách MŠMT

Informace o přijímacích řízeních, odevzdání přihlášek, zkouškách, odvoláních, termínech naleznete na níže uvedeném odkazu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT ČR – Přijímání na střední školy a konzervatoře (bude aktualizováno)

 

Přehled středních škol a oborů

- Atlas škol - žáci obdrží 1 výtisk pro Ústecký kraj, pro ostatní kraje jsou atlasy dostupné na internetu.

-Internetové stránky: www.infoabsolvent.cz -  naleznete zde předhled všech oborů a škol v rámci celé ČR.

 

 


Kontakty

Pedagogicko-psychologická poradna Rumburk, Sukova 6, 408 01 Rumburk 
Tel.: 775 441 289, 770 192 215

Gymnázium Rumburk, Komenského 10, 408 01 Rumburk 
Tel.: 412 332 491 
Web.: www.gymrumburk.cz 

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf 
Tel.: 412 371 423 
Web.: www.bgv.cz 

Střední škola lesnická a SOŠ sociální, T.G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov 
Tel.: 412 314 027 
Web.: www.lesnicka-skola.cz 

SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk 
Tel.: 412 332 320 
Web.: www.sosmgp.cz 

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Fr. Nohy 6, 408 01 Rumburk 
Tel.: 412 332 516 
Web.: www.sestrazs.cz 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, 40747 Varnsdorf 
Tel.: 412 354 797 
Web.: www.skolavdf.cz