Obsah

Informační centra digitálního vzdělávání

Typ: ostatní
Naše škola se stala partnerem v projektu „Informační centra digitálního vzdělávání“, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Tento projekt je financován ESF a státním rozpočtem ČR. Příjemce projektu NIDV realizuje tento projekt společně se 45 partnery - školami z celé ČR. Je zapojeno 37 základních škol, z toho 13 škol do 200 žáků a 7 středních škol.

Hlavním cílem projektu je rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků na školách prostřednictvím intenzivního vzdělávání podpořeného mentoringem a tutoringem. Projekt je na naší škole realizován od 1. 1. 2015 a bude ukončen k 31. 7. 2015, do realizace tohoto projektu se zapojilo 16 pedagogů z 1. i 2. stupně (tj. 50 % učitelů). 

Projekt byl zahájen vzděláváním ředitelů v oblasti veřejných zakázek a bezpečnosti práce ve virtuálním prostředí. Na jeho základě pak ředitelé připravili veřejnou zakázku pro nákup techniky. Naše škole pro své pedagogy zakoupila tablety. 

Pro cílovou skupinu bylo vytvořeno 10 akreditovaných programů na podporu řídících pracovníků škol a pedagogů s odborným i didaktickým obsahem. Programy jsou zaměřeny na využívání mobilních zařízení ve výuce. 

Všechny aktivity jsou doprovázeny e-learningovou a online podporou, která je vybudována na infrastruktuře NIDV. Účastníci průběžně zpracovávají, publikují a sdílejí své výstupy pod vedením tutora. V projektu bude probíhat evaluace profesního rozvoje s využitím aplikace Škola21.


Projekt „Informační centra digitálního vzdělávání“

Naše škola byla partnerem v projektu „Informační centra digitálního vzdělávání“, který realizoval Národní institut pro další vzdělávání. Tento projekt byl financován ESF a státním rozpočtem a škola jej realizovala v období 1. 1. – 31. 7. 2015. V současné době je projekt úspěšně ukončen. V rámci projektu byly zakoupeny tablety pro pedagogy a byly realizovány vzdělávací programy zaměřené na využívání těchto mobilních zařízení ve výuce.


Příloha

Vytvořeno: 28. 12. 2017
Poslední aktualizace: 28. 12. 2017 16:40
Autor: