Obsah

Šablony II

Typ: ostatní
Šablony IIČíslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_063
Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Šablony II pro Základní školu U Nemocnice Rumburk
Název projektu EN: Templates II for Elementary school U Nemocnice Rumburk
Datum zahájení: 1. 9. 2019
Datum ukončení: 28. 2. 2022
Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit.


Vytvořeno: 14. 2. 2022
Poslední aktualizace: 15. 2. 2022 14:54
Autor: Ing. Romana Bušková