Obsah

Dne 4.10.2023 se 55 žáků naší školy zúčastnilo Plavecké soutěže měst. Děkujeme všem za předvedené výkony. #SportuZdar

Plavecká soutěž

 

Plavecká soutěžlavecká soutěž

Zprávy

první
ze 22
poslední

Testování žáků

Informace k testování žáků celý text

ostatní | 8. 4. 2021 | Autor: Ing. Romana Bušková

Testování zaměstnanců školy

V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a na základě mimořádných opatření MZČR upravujících zákon č. 94/2021 Sb. provádíme testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19. Tímto dle zákona č. 262/2006 Sb. §102 vytváříme bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. celý text

ostatní | 7. 4. 2021 | Autor: Ing. Romana Bušková

Obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole

Od pondělí 19. dubna bude obnovena osobní přítomnost dětí přípravné třídy a žáků 1. stupně ve škole. V týdnu od 19. dubna budou na prezenční výuce žáci 3., 4. a 5. ročníku. Školní družina bude v provozu od 6.00 do 16.00. Obědy budou všem dětem, které chodí na obědy, automaticky přihlášeny. celý text

ostatní | 7. 4. 2021 | Autor: Ing. Romana Bušková

Změna v organizaci zápisu do 1. ročníku

S ohledem na epidemickou situaci bude zápis do 1. ročníku probíhat ve dne ch 6. - 13. dubna bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Informace k zápisu najdete v odkazu Zápis do 1. třídy. celý text

ostatní | 26. 3. 2021 | Autor: Ing. Romana Bušková
28. březen - Den učitelů 1

28. březen - Den učitelů

Den narození Jana Amose Komenského celý text

ostatní | 23. 3. 2021 | Autor: Ing. Romana Bušková

Okresní kolo olympiády v německém jazyce

V úterý 9. 3. 2021 se konalo okresní kolo olympiády v německém jazyce. celý text

ostatní | 17. 3. 2021 | Autor: Mgr. Eva Čáchová

Zápis do 1. tříd - elektronická registrace

informace o elektronické registraci k zápisu do 1. tříd celý text

ostatní | 16. 3. 2021 | Autor: Ing. Romana Bušková
Provoz školní jídelny od 8. března 1

Provoz školní jídelny od 8. března

Školní jídelna je od 8. března nadále v provozu. Konzumace obědů ve školní jídelně není možná, přístup do školní jídelny je pouze zadním vchodem. Obědy budou vydávány v jídlonosičích přihlášeným strávníkům od 11.00 do 12.00. Zájemci o stravování se musí přihlásit nejpozději den předem. celý text

ostatní | 5. 3. 2021 | Autor: Zdeňka Buřilová, vedoucí školní jídelny

Individuální konzultace žáků

Od pondělí 8. března budou individuální konzultace žáků ve škole probíhat v dohodnutých dnech a časech. celý text

ostatní | 5. 3. 2021 | Autor: Ing. Romana bušková

Provoz školy od 8. března

Vláda ČR dne 26. února 2021 svým krizový opatření č. 200 zakázala v termínu od 27. 2. do 21. 3. 2021 osobní přítomnost všech dětí a žáků ve škole. Od 8. března bude výuka ve všech ročnících probíhat distančním způsobem. Rozvrhy online hodin pro všechny třídy jsou dostupné ve Škole OnLine. celý text

ostatní | 1. 3. 2021 | Autor: Ing. Romana Bušková
jídelna

Pozastavení plateb za stravné

Školní jídelna žádá zákonné zástupce žáků, kteří v současné době neodebírají oběd ve školní jídelně, o pozastavení plateb za stravné tak, aby na účtech žáků nevznikaly velké přeplatky. celý text

ostatní | 26. 2. 2021 | Autor: Zdeňka Buřilová, vedoucí školní jídelny

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví celý text

ostatní | 24. 2. 2021 | Autor: Ing. Romana Bušková

Jarní prázdniny

Od pondělí 1. března mají žáci týdenní jarní prázdniny. Školní družina je v tomto týdnu mimo provoz z důvodu malého zájmu zákonných zástupců, školní jídelna nevaří. celý text

ostatní | 23. 2. 2021 | Autor: Ing. Romana Bušková

Pololetní prázdniny

V pátek 29. ledna mají žáci pololetní prázdniny. Školní družina bude mimo provoz pro malý zájem zákonných zástupců, školní jídelna v tento den nevaří. celý text

ostatní | 22. 1. 2021 | Autor: Ing. Romana Bušková

Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Žákům 1. a 2. ročníku bude výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 předán ve čtvrtek 28. ledna v průběhu 4. vyučovací hodiny. Žákům 3. až 9. ročníku a jejich zákonným zástupcům škola sdělí ve čtvrtek 28. ledna obsah výpisu z vysvědčení formou zpřístupnění ve školním informačním systému Škola OnLine. Žákům, kteří nejsou registrováni v informačním systému, bude výpis z vysvědčení předán osobně 28. ledna od 9.00 do 12.00 na recepci školy.
Výpis z vysvědčení v papírové podobě bude žákům 3. až 9. ročníku předán třídním učitelem v nejbližším možném termínu, jakmile bude povolena osobní přítomnost žáků ve škole.
celý text

ostatní | 21. 1. 2021 | Autor: Ing. Romana Bušková

Organizace výuky od 4. ledna 2021

Od 4. ledna je umožněna osobní přítomnost dětí přípravné třídy a žáků 1. a 2. ročníku ve škole. Děti/žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Je nutné dítě/žáka vybavit dostatečným počtem roušek na celý pobyt ve škole a sáčkem na jejich uložení. Děti/žáci, které/kteří nechodí do ranní školní družiny, vchází do budovy školy v 7.40 – 7.55. Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu. Školní družina bude v provozu od 6.00 do 7.40, dále pak od 11.40 do 16.00. Každá třída bude mít k dispozici samostatné oddělení školní družiny. Žáci 3. – 9. ročníku budou vzděláváni distančně. Rozvrh online hodin bude s předstihem dostupný ve Škole OnLine. celý text

ostatní | 30. 12. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
Vánoční skřítkování 1

Vánoční skřítkování

Žáci 4.A přejí všem krásné vánoční svátky a šťastný nový rok. celý text

ostatní | 25. 12. 2020 | Autor: Mgr.P.Škvrnová
Volné dny a Vánoční prázdniny 1

Volné dny a Vánoční prázdniny

Na dny 21. a 22. prosince vyhlásilo MŠMT volné dny. Od 23. prosince do 3. ledna mají žáci Vánoční prázdniny. Školní družina a školní jídelna budou v tomto období mimo provoz. V pondělí 4. ledna zahájí prezenční výuku na 2. stupni třídy 7. ročníku, 9. ročníku a třídy 8.B a 8.C. Obědy nebudou žákům automaticky přihlašovány. Je nutné se ke stravovaní přihlásit a obědy předem uhradit v kanceláři školní jídelny. celý text

ostatní | 17. 12. 2020 | Autor: Ing. Romana bušková
Soutěž rouška 1

Soutěž rouška - prodlouženo do 13.12.

Žákovský parlament vyhlásil soutěž o nejzajímavější roušku. Stačí si vybarvit, ušít nebo vyrobit zajímavou roušku, vyfotit se s ní (na obličeji) a poslat na email parlament.unemocnice@seznam.cz nebo na messenger svému parlamenťákovi. celý text

ostatní | 7. 12. 2020 | Autor: Mgr. Miloš Oberreiter

Změna telefonního čísla

Oznamujeme změnu telefonního čísla do kanceláře školy.Telefonní číslo 412332730 bylo zrušeno a nahrazeno telefonním čísle 412315801. Přehled dalších kontaktů naleznete v odkazu Kontakty. celý text

ostatní | 4. 12. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Placení obědů na prosinec a leden

Žádáme rodiče žáků, kteří hradí obědy v hotovosti, o doplacení obědů na prosinec 2020. Platbu můžete provést v kanceláři školní jídelny od 7. 12., kde můžete zároveň přihlásit své dítě ke stravování v lednu 2021 a tyto obědy také uhradit. Pokud nebudou obědy na leden uhrazené, Vaše dítě nebude přihlášeno ke stravování.
Vedoucí školní jídelny
celý text

ostatní | 3. 12. 2020 | Autor: Z. Buřilová
Náročnost úkolů v distanční výuce

Žákovský parlament - dotazník k distanční výuce

Ani v období distanční výuky žákovský parlament nezahálí. V minulých týdnech nabídl žákům druhého stupně možnost vyjádřit se k probíhající výuce "na dálku". Dotazník obsahoval čtyři otázky a vyplnilo ho 110 žáků druhého stupně. Z vybraných odpovědí vyplývá, že více než 75% dětí je spokojeno se svým technickým vybavením. Rovněž náročnost úkolů je pro drtivou většinu respondentů "v pořádku" (pouze 5% žáků uvádí, že úkoly jsou hodně těžké). Podle očekávání pak pouze pětina dětí upřednostňuje čistě distanční výuku před výukou ve škole. Na otevřenou otázku "Co bys změnil/zlepšil na distanční výuce?" odpovědělo nejvíce dotazovaných, že "nic". Druhou nejčastější odpovědí bylo "méně úkolů" a třetí "vyřešit pozdní připojování některých spolužáků na online hodiny". celý text

ostatní | 25. 11. 2020 | Autor: Mgr. Miloš Oberreiter

Organizace výuky od 30. listopadu

Od 30. listopadu je umožněna každodenní osobní přítomnost dětí přípravné třídy, všech žáků 1. stupně, 9. ročníku a rotačně žáků 6. – 8. ročníku ve škole. V týdnu od 30.listopadu se prezenční výuky ve škole budou účastnit třídy 6.A, 6.B, 6.C a 8.A, ostatní třídy 7. a 8. ročníku pracují v rámci online výuky. Následující týden od 7. prosince se prezenční výuky ve škole budou účastnit třídy 7.A, 7.B, 7.C, 8.B a 8.C, ostatní třídy 6. a 8. ročníku pracují v rámci online výuky. Takto se skupiny budou střídat po týdnech. Příchod žáků přípravné třídy a 1. stupně, kteří nechodí do ranní družiny, je 7.35 – 7.50, příchod žáků 2. stupně 7.50 – 8.00. Žáci 2. stupně nevcházejí do areálu školy před 7.50. Prosíme o dodržování časů příchodů tak, aby nedocházelo ke shlukování žáků před budovou školy. Rozvrhy pro prezenční a distanční vzdělávání budou žákům k dispozici v aplikaci Škola OnLine. Je nutné, aby žáci byli vybaveni dostatečným počtem roušek na celý pobyt ve škole a sáčkem na jejich uložení. celý text

ostatní | 24. 11. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Informace školní jídelny

Od 30.11.2020 budou automaticky přihlášeni žáci, kteří chodí pravidelně na obědy. Doplatek obědů v hotovosti na měsíc prosinec se platí od 30.11. do 4.12. Strávníci, kteří na obědy chodit nechtějí, se musí odhlásit.

celý text

ostatní | 23. 11. 2020 | Autor: Zdena Buřilová
Třídní schůzky 1

Třídní schůzky

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli třídní schůzky zorganizovat prostřednictvím aplikace Škola OnLine a platformy Zoom, kterou používáme v rámci online vyučování. Třídní schůzky se uskuteční od 1. 12. do 4. 12. Upřesňující informace obdržíte formou zprávy v aplikaci Škola OnLine. celý text

ostatní | 20. 11. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Obnovení prezenční výuky

Od 18. listopadu je umožněna osobní přítomnost dětí přípravné třídy a žáků 1. a 2. ročníku ve škole. Děti/žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Je nutné dítě/žáka vybavit dostatečným počtem roušek na celý pobyt ve škole a sáčkem na jejich uložení. Děti/žáci, které/kteří nechodí do ranní školní družiny, vyčkají před budovou školy (ve vyhrazeném prostoru s označením třídy) na příchod třídní učitelky, která je odvede do šatny a třídy. Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu. Školní družina bude v provozu od 6.00 do 7.40, dále pak od 11.40 do 16.00. Každá třída bude mít k dispozici samostatné oddělení školní družiny. Školní jídelna vaří, dětem/žákům budou obědy automaticky přihlášeny.
celý text

ostatní | 12. 11. 2020 | Autor: Ing. Romana bušková

Změna v provozu školní jídelny

V pondělí 16. listopadu bude školní jídelna uzavřena. Obědy budou všem přihlášeným strávníkům odhlášeny. celý text

ostatní | 11. 11. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Pokračování v distanční výuce

Od pondělí 2. listopadu se všichni žáci budou vzdělávat distančním způsobem. Rozvrh videokonferencí jednotlivých předmětů pro 1. a 2. stupeň je dostupný ve Škole OnLine a na stránkách školy v odkazu „On-line výuka a domácí příprava“. Úkoly v distanční výuce budou zadávány prostřednictvím Školy OnLine. Žáci, kteří nemají přístup k distanční výuce prostřednictvím internetu, si budou vyzvedávat zadanou práci z jednotlivých předmětů a odevzdávat splněné úkoly vždy v úterý od 9.00 do 11.00 na recepci školy. Školní družina bude v tomto období mimo provoz, školní jídelna vaří. celý text

ostatní | 31. 10. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
první
ze 22
poslední