Obsah

Zprávy

první
ze 20
poslední

Výsledky voleb do Školské rady

V úterý 15. června proběhly na naší škole volby do Školské rady. Na následující tři roky byl za zákonné zástupce do Školské rady zvolen pan Josef Nechanický, za pedagogické pracovníky Mgr. Miloš Oberreiter. Blahopřejeme. Nová Školská rada zahájí svou činnost na základě zřizovací listiny, kterou vydá zřizovatel školy Město Rumburk. celý text

ostatní | 19. 6. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Změna stravného žáků od 1. září 2020

S platností od 1. září 2020 dojde ke zvýšení cen stravného pro žáky. Ve věkové kategorii 6 - 10 let se zvýší stravné na 25 Kč za oběd, ve věkové kategorii 11 - 14 let na 27 Kč za oběd a ve věkové kategorii 15 let a více na 29 Kč za oběd. celý text

ostatní | 15. 6. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Provoz školní jídelny v průběhu hlavních prázdnin

V průběhu hlavních prázdnin bude školní jídelna v provozu od 1. 7. do 10. 7. a od 24. 8. do 31. 8. celý text

ostatní | 15. 6. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Obnovení osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole

S platností od 8. června 2020 bude obnovena osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole. celý text

ostatní | 2. 6. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Ochrana zdraví a provoz základních škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 27. 5. 2020 vydalo aktualizovaný dokument k provozním podmínkám základních škol "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020". celý text

ostatní | 1. 6. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Provoz školní jídelny

Od pondělí 25. května se můžou žáci, kteří budou docházet na vzdělávání do školy, zaměstnanci školy a cizí strávníci stravovat ve školní jídelně. Obědy je nutné přihlásit do středy 20. května. Žáci 1. stupně a devátých tříd budou přihlášeni školou na základě projeveného zájmu v dotazníkovém šetření. Cizí strávníci mají zákaz vstupu do jídelny. Výdej obědů pro cizí strávníky bude probíhat pouze zadním vchodem do jídelny v čase 11. 00 -11.30, kdy si strávník odebere oběd v jídlonosiči a zároveň odevzdá prázdný jídlonosič na určené místo. Jídlonosiče musí být označeny visačkou se jménem. celý text

ostatní | 19. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Průběžné hodnocení žáků 2. stupně

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali o průběžném hodnocení Vašeho dítěte. Proto prosíme o přinesení žákovské knížky do školy v termínu 19. - 22. 5. (každý den od 9.00 do 11.00). Žákovskou knížku vložte do boxu s označením třídy ve vstupní hale školy. Žákovské knížky se zapsaným hodnocením z hlavních předmětů si můžete následně vyzvednout v termínu 27. - 29. 5. (každý den od 9.00 do 11.00). Předem Vám děkujeme za spolupráci. celý text

ostatní | 18. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana bušková
Přijímání žáků do 6. ročníku 1

Přijímání žáků do 6. ročníku

Ve školním roce 2020/2021 plánuje škola vyučovat ve třech šestých třídách. Pokud má zákonný zástupce žáka zájem o přestup svého dítěte do 6. ročníku naší školy, vyplní ve všech bodech Žádost o přestup žáka, která je dostupná v Dokumentech školy, a tuto žádost doručí do školy. S případnými dotazy se obracejte na ředitelku školy. celý text

ostatní | 15. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Hygienická a organizační pravidla pro 1. - 5. ročník

Hygienická a organizační pravidla pro 1. - 5. ročník v rámci zajištění vzdělávacích aktivit. celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Obnovení osobní přítomnosti žáků 1. - 5. ročníku ve škole

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1. - 5. ročníku ve škole v rámci zajištění vzdělávacích aktivit.
Zájem o osobní přítomnost žáka ve škole vyjádří zákonní zástupci do 15. 5. v dotazníku zaslaném třídním učitelem. Podmínkou osobní účasti žáka ve škole je předložení Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dne 25.5. při vstupu do školy. Čestné prohlášení je dostupné v odkazu Dokumenty školy nebo na recepci školy.
Časový rozsah a organizaci vzdělávacích aktivit stanoví vedení školy s ohledem na zájem žáků. Informace budou s dostatečným předstihem zveřejněny na stránkách školy.
celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Hygienická a organizační pravidla pro 9. ročník

Hygienická a organizační pravidla pro účast žáků 9. ročníku na přípravě k přijímacím zkouškám ve škole. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Přijímací zkoušky 2020

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY A OSMILETÁ GYMNÁZIA celý text

ostatní | 6. 5. 2020 | Autor: Mgr. Kamila Opltová

Dětská konference 2020

Letošní ročník Dětské konference „Šluknovský výběžek – mám ho rád“ se vzhledem k nařízení MŠMT č.j. 11703/2020-1 neuskuteční.
Žáci a studenti, kteří i v době, kdy se vzdělávají doma, chtějí na sobě pracovat, rozvíjet své vědomosti a dovednosti a obohacovat i ostatní, můžou zasílat své příspěvky, které budou následně uveřejněny na webových stránkách Dětské konference. Bližší informace na www.detska-konference.cz

celý text

ostatní | 6. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Obnovení osobní přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
Obsahem vzdělávacích aktivit bude učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Zájem o osobní přítomnost žáka ve škole vyjádří zákonní zástupci v dotazníku zaslaném třídním učitelem. Podmínkou osobní účasti žáka ve škole je předložení Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dne 11.5. při vstupu do školy. Čestné prohlášení je dostupné v odkazu Dokumenty školy nebo na recepci školy.
Časový rozsah a organizaci vzdělávacích aktivit stanoví vedení školy s ohledem na zájem žáků. Informace budou s dostatečným předstihem zveřejněny na stránkách školy.
Dokumenty MŠMT k hodnocení výsledků vzdělávání v 2. pololetí školního roku 2019/2020 a k osobní přítomnosti žáků 1. stupně a 9. ročníku ve škole jsou dostupné v odkazu Rozvrhy, suplování, plány.
celý text

ostatní | 4. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021 se bude na naší škole konat v termínu 6. - 8. dubna 2020 vždy od 12.00 do 15.00. Podrobnosti k zápisu najdete v odkazu Zápis do 1. třídy. celý text

ostatní | 21. 3. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
1

Panenky


Po delší odmlce se jdeme opět trochu pochlubit s dalším výrobkem na kroužku šití. Tentokrát se dívky pustily do šití panenky. Trvalo jim to sice trochu déle, ale to je neodradilo. Panenky vypadají úžasně a dívky si je s radostí odnesly domů.
celý text

ostatní | 4. 3. 2020 | Autor: Mgr.Petra ŠKVRNOVÁ
V síti

V síti

Žáci 7. - 9. ročníku navštívili Dům kultury Střelnice v Rumburku a zhlédli dokumentární film V síti. Ve škole navázali třídnickou hodinou, ve které provedli reflexi daného snímku a svých pocitů. Doufejme, že celá akce přispěje k větší obezřetnosti dětí při pohybu na sociálních sítích. celý text

ostatní | 3. 3. 2020 | Autor: Mgr. Miloš Oberreiter

Jarní prázdniny

V týdnu od 24. února mají žáci jarní prázdniny. Školní družina bude mimo provoz pro malý zájem zákonných zástupců, školní jídelna tento týden nevaří. celý text

ostatní | 19. 2. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Karlovarský skřivánek

Ve středu dne 5. února 2020 se zúčastnily dvě žákyně třídy 6.C Oblastního kola soutěže Karlovarský skřivánek v Rumburku. Obě dívky mají zcela odlišné zabarvení hlasu. Lena Stift disponuje příjemným temně znějícím altem, zatímco Thuy Ahn Nguyen Phuong (Vicky) je silný zvonivý soprán. Osobně jsem netušil, která z dívek padne porotě "do oka", protože obě zazpívaly v oblastním kole moc hezky. Posledních 10 dní před soutěží jsme pilně dřeli hlasovku a zlepšovali, co se dalo. Práce byla pro mne a doufám i pro obě dívky velmi příjemná. Z postupu se nakonec radovala Vicky a postoupila ze třetího místa do celostátního kola do Karlových Varů, kam se již moc těšíme. Vicky velmi gratulujeme a oběma dívkám děkujeme za poctivou přípravu. celý text

ostatní | 18. 2. 2020 | Autor: Mgr. Martin Weiss

Olympiáda v Anglickém jazyce

V úterý dne 11. února se Hana Odvárková, žákyně třídy 8. A, zúčastnila okresního kola olympiády v Anglickém jazyce. Ve velmi těžké konkurenci třiceti silných soupeřů obsadila krásné 9. - 10. místo. Vzhledem k tomu, že na prvních osmi místech skončili žáci děčínských škol, Hanka získala jakési pomyslné vítězství celého Šluknovského výběžku včetně Varnsdorfu. Je také potřeba podotknout, že vítěz celé soutěže jezdí pravidelně za příbuznými do Británie. Takové možnosti Hanka rozhodně nemá. Svůj úspěch vybojovala díky svému zájmu komunikovat skrze počítačová média s anglicky mluvícími respondenty a díky sledování anglických filmů. Gratulujeme a nechť je tento úspěch povzbuzením ostatních žáků v angličtině v příštím školním roce. celý text

ostatní | 17. 2. 2020 | Autor: Mgr. Martin Weiss

Schůzka SRPŠ

Ve čtvrtek 20. února se od 17.30 ve sborovně školy koná schůzka SRPŠ. Srdečně zveme třídní důvěrníky. celý text

ostatní | 11. 2. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

PYTHAGORIÁDA

Dne 5.února se 41 žáků z 5. až 9. ročníku zúčastnilo školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Každý ročník měl své zadání, které obsahovalo 15 netradičních matematických úloh, které žáci řešili bez použití tabulek a kalkulaček v čase 60 minut.

Úspěšnými řešiteli se v kategorii 5. ročníku se stali

Natálie Severová – 5.A; Jakub Punčochář – 5.B.

V kategorii 6. ročníku uspěl

Vojtěch Šitta – 6.B.

V kategorii 7. ročníku

Adam Friml – 7.A.

V kategorii 8. ročníku byla úspěšnou řešitelkou

Jana Kovářová – 8.A.

V 9. ročníku

David Neshyba – 9.B.

Všem účastníkům děkujeme za účast v soutěži a postupujícím do okresního kola přejeme hodně úspěchů. celý text

ostatní | 6. 2. 2020 | Autor: Mgr. Jiřina Vykusová

Okresní kolo olympiády v německém jazyce

Ve středu 5. února se konalo v Děčíně okresní kolo olympiády v německém jazyce. Naši školu reprezentovaly tři dívky: Samira Vandermael z 9.B, Kateřina Blažková ze 7. B a Pavla Žďárská ze 7. C. Všechna tři děvčata si vedla opravdu výborně.
V kategorii I.A získala Kateřina první místo a Pavla druhé. Samira svou kategorii II.A vyhrála a postoupila do krajského kola.
Všem děvčatům gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy. celý text

ostatní | 5. 2. 2020 | Autor: Mgr. Eva Čáchová
Ukončení 1. pololetí 1

Slavnostní ukončení 1. pololetí

Ve čtvrtek 30. ledna bude v průběhu čtvrté vyučovací hodiny na 1. stupni a 5. vyučovací hodiny na 2. stupni slavnostně ukončeno 1. pololetí školního roku 2019/2020 vydáním vysvědčení. Výuka bude na 1. stupni ukončena v 11.40, na 2. stupni ve 12. 35. celý text

ostatní | 29. 1. 2020 | Autor: Ing. Romana bušková

Pololetní prázdniny

V pátek 31. ledna mají žáci jednodenní Pololetní prázdniny. Školní družina pořádá pro zájemce výlet na Dymník, školní jídelna v tento den nevaří. celý text

ostatní | 23. 1. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
VÝBĚŽEK VESLUJE 1

VÝBĚŽEK VESLUJE

V úterý 10.12. jsme se zúčastnili sportovní akce ČESKO VESLUJE. Vytvořili jsme čtyřčlenná dívčí a chlapecká družstva. Dohromady nás bylo 32. Akce se konala na Tyršovce, kam se sjely základní i střední školy z výběžku. Každé družstvo muselo ujet 800 metrů a vždy po 200 metrech se musel veslař vyměnit. Byla to pěkná fuška. Ale získali jsme jedno první místo, dvě druhá místa a tři třetí místa. Byla to velice vydařená akce a všem veslařům děkuji za reprezentaci naší školy. celý text

ostatní | 11. 12. 2019 | Autor: Mgr. Alena Košnarová
Florbalisté bez medaile 1

Florbalisté bez medaile

V pátek 6. prosince se odehrálo v Děčíně okresní finále ve florbale kategorie 6 - 7. ročníků. Za účasti 4 nejlepších škol se bojovalo o medaile a postup do krajského finále. To si vybojovala ZŠ Kamenická s úctyhodnou bilancí 3 výher a skóre 16:0. Naši kluci bojovali, ale nevyvarovali se několika zbytečných chyb a především ta v poslední minutě proti ZŠ Březová nás stála medaili. Naše výsledky: ZŠ Komenského 0:5, ZŠ Březová 3:4 (Jireš 2 a Weiner), ZŠ Kamenická 0:3. Reprezentanti školy: Stáňa Jireš, Štěpán Daněk a Kryštof Hauser (6. ročník), Jakub Hamada, Matěj Hofman, Adam Dyntar, Oliver Falta a Martin Weiner (7. ročník). celý text

ostatní | 6. 12. 2019 | Autor:
BeeBot

BEE BOTS

Logická úloha pro BeeBot. celý text

ostatní | 5. 12. 2019 | Autor: Mgr. Bc. Hubert Kindermann
1

Starší švadlenky

Starší dívky si na kroužku šití vyrobily adventní kalendář. Nejprve si ušily 24 pytlíčků, na které si pomocí lepidla a třpytek namalovaly čísla. Nakonec je ozdobily barevnou stuhou. Doma je naplnily sladkostmi a připevnily na umělou girlandu. Z kalendáře měly velikou radost. celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Mgr.Petra ŠKVRNOVÁ
1

Mladší švadlenky

V letošním roce se na naší škole otevřel kroužek šití i pro dívky ze 4.ročníku. Holky jsou moc šikovné. Mezi jejich první výtvory patřila taška nebo malý polštářek. Vzhledem k tomu, že to hravě zvládly, troufly si i na složitější tvoření. Rozhodly se ušít vánočního skřítka. Moc se jim povedl a udělal jim ohromnou radost. celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Mgr.Petra ŠKVRNOVÁ
první
ze 20
poslední