Obsah

Dne 4.10.2023 se 55 žáků naší školy zúčastnilo Plavecké soutěže měst. Děkujeme všem za předvedené výkony. #SportuZdar

Plavecká soutěž

 

Plavecká soutěžlavecká soutěž

Zprávy

první
ze 21
poslední

Organizace prvního týdne školní docházky

V úterý 1. září proběhne slavnostní zahájení školního roku, které bude v 2. - 9. ročníku ukončeno v 8.45. Ve středu 2. září budou probíhat třídnické práce, výuka bude ukončena na 1. stupni v 11.40, na 2. stupni ve 12.35. Od čtvrtka 3. září bude probíhat výuka dle rozvrhů tříd. celý text

ostatní | 30. 8. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Organizační a hygienická pravidla

Organizační a hygienická pravidla školy
celý text

ostatní | 30. 8. 2020 | Autor:

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

V úterý 1. září od 8.00 bude v jednotlivých kmenových třídách 2. až 9. ročníku slavnostně zahájen školní rok 2020/2021. Z hygienických důvodů není přítomnost zákonných zástupců žáků těchto ročníků možná. Žáci šestého ročníku, kteří přestupují na naši školu z okolních škol, budou zařazení ve třídě 6.C. Do své třídy budou nasměrováni dozorujícími pedagogy. V prvním ročníku a přípravné třídě bude školní rok slavnostně zahájen v kmenových třídách od 9.00. Přítomnost doprovodu je možná s použitím roušky. Školní družina bude v tento den v provozu v obvyklou dobu, obědy budou vydávány od 10.00 do 12.30. celý text

ostatní | 26. 8. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Ztráty a nálezy

Vážení rodiče.
V budově školy se nashromáždilo větší množství zapomenutých věcí. Podívejte se, prosím, jestli některé nepostrádáte. Zapomenuté věci si můžete vyzvednout od 1. do 31. července v době od 8.00 do 14.00, v jiný čas po telefonické domluvě. Po tomto termínu budou nevyzvednuté věci poskytnuty k charitativním účelům. celý text

ostatní | 1. 7. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
Slavonostní ukončení školního roku 1

Slavnostní ukončení školního roku

V úterý 30. června od 8.00 do 8.45 bude ve všech třídách slavnostně ukončen školní rok 2019/2020 vydáním vysvědčení. Dopolední aktivity žáků 1. stupně budou zajištěny do 10.00. Obědy budou vydávány od 10.00 do 13.00. celý text

ostatní | 24. 6. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Výsledky voleb do Školské rady

V úterý 15. června proběhly na naší škole volby do Školské rady. Na následující tři roky byl za zákonné zástupce do Školské rady zvolen pan Josef Nechanický, za pedagogické pracovníky Mgr. Miloš Oberreiter. Blahopřejeme. Nová Školská rada zahájí svou činnost na základě zřizovací listiny, kterou vydá zřizovatel školy Město Rumburk. celý text

ostatní | 19. 6. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Změna stravného žáků od 1. září 2020

S platností od 1. září 2020 dojde ke zvýšení cen stravného pro žáky. Ve věkové kategorii 6 - 10 let se zvýší stravné na 25 Kč za oběd, ve věkové kategorii 11 - 14 let na 27 Kč za oběd a ve věkové kategorii 15 let a více na 29 Kč za oběd. celý text

ostatní | 15. 6. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Provoz školní jídelny v průběhu hlavních prázdnin

V průběhu hlavních prázdnin bude školní jídelna v provozu od 1. 7. do 10. 7. a od 24. 8. do 31. 8. celý text

ostatní | 15. 6. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Obnovení osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole

S platností od 8. června 2020 bude obnovena osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole. celý text

ostatní | 2. 6. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Ochrana zdraví a provoz základních škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 27. 5. 2020 vydalo aktualizovaný dokument k provozním podmínkám základních škol "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020". celý text

ostatní | 1. 6. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Provoz školní jídelny

Od pondělí 25. května se můžou žáci, kteří budou docházet na vzdělávání do školy, zaměstnanci školy a cizí strávníci stravovat ve školní jídelně. Obědy je nutné přihlásit do středy 20. května. Žáci 1. stupně a devátých tříd budou přihlášeni školou na základě projeveného zájmu v dotazníkovém šetření. Cizí strávníci mají zákaz vstupu do jídelny. Výdej obědů pro cizí strávníky bude probíhat pouze zadním vchodem do jídelny v čase 11. 00 -11.30, kdy si strávník odebere oběd v jídlonosiči a zároveň odevzdá prázdný jídlonosič na určené místo. Jídlonosiče musí být označeny visačkou se jménem. celý text

ostatní | 19. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Průběžné hodnocení žáků 2. stupně

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali o průběžném hodnocení Vašeho dítěte. Proto prosíme o přinesení žákovské knížky do školy v termínu 19. - 22. 5. (každý den od 9.00 do 11.00). Žákovskou knížku vložte do boxu s označením třídy ve vstupní hale školy. Žákovské knížky se zapsaným hodnocením z hlavních předmětů si můžete následně vyzvednout v termínu 27. - 29. 5. (každý den od 9.00 do 11.00). Předem Vám děkujeme za spolupráci. celý text

ostatní | 18. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana bušková
Přijímání žáků do 6. ročníku 1

Přijímání žáků do 6. ročníku

Ve školním roce 2020/2021 plánuje škola vyučovat ve třech šestých třídách. Pokud má zákonný zástupce žáka zájem o přestup svého dítěte do 6. ročníku naší školy, vyplní ve všech bodech Žádost o přestup žáka, která je dostupná v Dokumentech školy, a tuto žádost doručí do školy. S případnými dotazy se obracejte na ředitelku školy. celý text

ostatní | 15. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Hygienická a organizační pravidla pro 1. - 5. ročník

Hygienická a organizační pravidla pro 1. - 5. ročník v rámci zajištění vzdělávacích aktivit. celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Obnovení osobní přítomnosti žáků 1. - 5. ročníku ve škole

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1. - 5. ročníku ve škole v rámci zajištění vzdělávacích aktivit.
Zájem o osobní přítomnost žáka ve škole vyjádří zákonní zástupci do 15. 5. v dotazníku zaslaném třídním učitelem. Podmínkou osobní účasti žáka ve škole je předložení Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dne 25.5. při vstupu do školy. Čestné prohlášení je dostupné v odkazu Dokumenty školy nebo na recepci školy.
Časový rozsah a organizaci vzdělávacích aktivit stanoví vedení školy s ohledem na zájem žáků. Informace budou s dostatečným předstihem zveřejněny na stránkách školy.
celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Hygienická a organizační pravidla pro 9. ročník

Hygienická a organizační pravidla pro účast žáků 9. ročníku na přípravě k přijímacím zkouškám ve škole. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Přijímací zkoušky 2020

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY A OSMILETÁ GYMNÁZIA celý text

ostatní | 6. 5. 2020 | Autor: Mgr. Kamila Opltová

Dětská konference 2020

Letošní ročník Dětské konference „Šluknovský výběžek – mám ho rád“ se vzhledem k nařízení MŠMT č.j. 11703/2020-1 neuskuteční.
Žáci a studenti, kteří i v době, kdy se vzdělávají doma, chtějí na sobě pracovat, rozvíjet své vědomosti a dovednosti a obohacovat i ostatní, můžou zasílat své příspěvky, které budou následně uveřejněny na webových stránkách Dětské konference. Bližší informace na www.detska-konference.cz

celý text

ostatní | 6. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Obnovení osobní přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
Obsahem vzdělávacích aktivit bude učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Zájem o osobní přítomnost žáka ve škole vyjádří zákonní zástupci v dotazníku zaslaném třídním učitelem. Podmínkou osobní účasti žáka ve škole je předložení Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dne 11.5. při vstupu do školy. Čestné prohlášení je dostupné v odkazu Dokumenty školy nebo na recepci školy.
Časový rozsah a organizaci vzdělávacích aktivit stanoví vedení školy s ohledem na zájem žáků. Informace budou s dostatečným předstihem zveřejněny na stránkách školy.
Dokumenty MŠMT k hodnocení výsledků vzdělávání v 2. pololetí školního roku 2019/2020 a k osobní přítomnosti žáků 1. stupně a 9. ročníku ve škole jsou dostupné v odkazu Rozvrhy, suplování, plány.
celý text

ostatní | 4. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021 se bude na naší škole konat v termínu 6. - 8. dubna 2020 vždy od 12.00 do 15.00. Podrobnosti k zápisu najdete v odkazu Zápis do 1. třídy. celý text

ostatní | 21. 3. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
1

Panenky


Po delší odmlce se jdeme opět trochu pochlubit s dalším výrobkem na kroužku šití. Tentokrát se dívky pustily do šití panenky. Trvalo jim to sice trochu déle, ale to je neodradilo. Panenky vypadají úžasně a dívky si je s radostí odnesly domů.
celý text

ostatní | 4. 3. 2020 | Autor: Mgr.Petra ŠKVRNOVÁ
V síti

V síti

Žáci 7. - 9. ročníku navštívili Dům kultury Střelnice v Rumburku a zhlédli dokumentární film V síti. Ve škole navázali třídnickou hodinou, ve které provedli reflexi daného snímku a svých pocitů. Doufejme, že celá akce přispěje k větší obezřetnosti dětí při pohybu na sociálních sítích. celý text

ostatní | 3. 3. 2020 | Autor: Mgr. Miloš Oberreiter

Jarní prázdniny

V týdnu od 24. února mají žáci jarní prázdniny. Školní družina bude mimo provoz pro malý zájem zákonných zástupců, školní jídelna tento týden nevaří. celý text

ostatní | 19. 2. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Karlovarský skřivánek

Ve středu dne 5. února 2020 se zúčastnily dvě žákyně třídy 6.C Oblastního kola soutěže Karlovarský skřivánek v Rumburku. Obě dívky mají zcela odlišné zabarvení hlasu. Lena Stift disponuje příjemným temně znějícím altem, zatímco Thuy Ahn Nguyen Phuong (Vicky) je silný zvonivý soprán. Osobně jsem netušil, která z dívek padne porotě "do oka", protože obě zazpívaly v oblastním kole moc hezky. Posledních 10 dní před soutěží jsme pilně dřeli hlasovku a zlepšovali, co se dalo. Práce byla pro mne a doufám i pro obě dívky velmi příjemná. Z postupu se nakonec radovala Vicky a postoupila ze třetího místa do celostátního kola do Karlových Varů, kam se již moc těšíme. Vicky velmi gratulujeme a oběma dívkám děkujeme za poctivou přípravu. celý text

ostatní | 18. 2. 2020 | Autor: Mgr. Martin Weiss

Olympiáda v Anglickém jazyce

V úterý dne 11. února se Hana Odvárková, žákyně třídy 8. A, zúčastnila okresního kola olympiády v Anglickém jazyce. Ve velmi těžké konkurenci třiceti silných soupeřů obsadila krásné 9. - 10. místo. Vzhledem k tomu, že na prvních osmi místech skončili žáci děčínských škol, Hanka získala jakési pomyslné vítězství celého Šluknovského výběžku včetně Varnsdorfu. Je také potřeba podotknout, že vítěz celé soutěže jezdí pravidelně za příbuznými do Británie. Takové možnosti Hanka rozhodně nemá. Svůj úspěch vybojovala díky svému zájmu komunikovat skrze počítačová média s anglicky mluvícími respondenty a díky sledování anglických filmů. Gratulujeme a nechť je tento úspěch povzbuzením ostatních žáků v angličtině v příštím školním roce. celý text

ostatní | 17. 2. 2020 | Autor: Mgr. Martin Weiss

Schůzka SRPŠ

Ve čtvrtek 20. února se od 17.30 ve sborovně školy koná schůzka SRPŠ. Srdečně zveme třídní důvěrníky. celý text

ostatní | 11. 2. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

PYTHAGORIÁDA

Dne 5.února se 41 žáků z 5. až 9. ročníku zúčastnilo školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Každý ročník měl své zadání, které obsahovalo 15 netradičních matematických úloh, které žáci řešili bez použití tabulek a kalkulaček v čase 60 minut.

Úspěšnými řešiteli se v kategorii 5. ročníku se stali

Natálie Severová – 5.A; Jakub Punčochář – 5.B.

V kategorii 6. ročníku uspěl

Vojtěch Šitta – 6.B.

V kategorii 7. ročníku

Adam Friml – 7.A.

V kategorii 8. ročníku byla úspěšnou řešitelkou

Jana Kovářová – 8.A.

V 9. ročníku

David Neshyba – 9.B.

Všem účastníkům děkujeme za účast v soutěži a postupujícím do okresního kola přejeme hodně úspěchů. celý text

ostatní | 6. 2. 2020 | Autor: Mgr. Jiřina Vykusová

Okresní kolo olympiády v německém jazyce

Ve středu 5. února se konalo v Děčíně okresní kolo olympiády v německém jazyce. Naši školu reprezentovaly tři dívky: Samira Vandermael z 9.B, Kateřina Blažková ze 7. B a Pavla Žďárská ze 7. C. Všechna tři děvčata si vedla opravdu výborně.
V kategorii I.A získala Kateřina první místo a Pavla druhé. Samira svou kategorii II.A vyhrála a postoupila do krajského kola.
Všem děvčatům gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy. celý text

ostatní | 5. 2. 2020 | Autor: Mgr. Eva Čáchová
Ukončení 1. pololetí 1

Slavnostní ukončení 1. pololetí

Ve čtvrtek 30. ledna bude v průběhu čtvrté vyučovací hodiny na 1. stupni a 5. vyučovací hodiny na 2. stupni slavnostně ukončeno 1. pololetí školního roku 2019/2020 vydáním vysvědčení. Výuka bude na 1. stupni ukončena v 11.40, na 2. stupni ve 12. 35. celý text

ostatní | 29. 1. 2020 | Autor: Ing. Romana bušková

Pololetní prázdniny

V pátek 31. ledna mají žáci jednodenní Pololetní prázdniny. Školní družina pořádá pro zájemce výlet na Dymník, školní jídelna v tento den nevaří. celý text

ostatní | 23. 1. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
první
ze 21
poslední