Obsah

Dne 4.10.2023 se 55 žáků naší školy zúčastnilo Plavecké soutěže měst. Děkujeme všem za předvedené výkony. #SportuZdar

Plavecká soutěž

 

Plavecká soutěžlavecká soutěž

Zprávy

první
ze 23
poslední

Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky ze dne 11. 9. 2020

Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky ze dne 11. 9. 2020 celý text

ostatní | 16. 9. 2020 | Autor: Ing. Romana bušková

Změna hygienických opatření ve škole

V návaznosti na doporučení KHS je s platností od pondělí 14. září zavedena povinnost žáků a zaměstnanců školy nošení roušek po celou dobu pobytu v budově školy. Prosíme zákonné zástupce žáků, aby své děti vybavili dostatečným počtem roušek pro pobyt ve škole. Děkujeme za spolupráci na ochraně zdraví nás všech. celý text

náš tip, ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
#

Badatelé opět aktivní

Badatelský klub 2020-2021
1. setkání: 3. 9. 2020 - DEMONSTRACE ZÁVISLOSTI TLAKU NA PLOŠE
celý text

ostatní | 11. 9. 2020 | Autor: Mgr. Bc. Hubert Kindermann

Upozornění na povinnost nošení roušek v prostorách školy

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci platí od čtvrtka 10. září povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov. Všichni žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy. Nošení roušek se netýká výuky ve třídách, učebnách a odděleních školní družiny. Každý žák by měl mít k dispozici minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení. celý text

ostatní | 9. 9. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
Vítání prvňáčků

Parlamenťáci přivítali prvňáčky

Deváťáci ze školního parlamentu navštívili žáky prvního ročníku. Popřáli jim hodně kamarádů, dobré známky, chutné obědy, hodné učitele, zábavu a hezké vzpomínky. Na památku dostali malou pozornost v podobě odznáčku s nápisem "PRVŇÁČEK". Tímto aktem je oficiálně přijali za své spolužáky. celý text

ostatní | 8. 9. 2020 | Autor: Mgr. Miloš Oberreiter
Parlamenťáci přivítali nové šesťáky

Parlamenťáci přivítali nové šesťáky

Stejně jako na začátku loňského roku, i letos členové žákovského parlamentu přivítali nové šesťáky tím, že je provedli po budově školy a zahráli si s  nimi krátkou hru v parlamentní místnosti. Snad jim to alespoň trochu pomůže ve zvykání si na nové prostředí. celý text

ostatní | 2. 9. 2020 | Autor: Mgr. Miloš Oberreiter

Schůzka SRPŠ

V úterý 22. září se od 17.30 ve sborovně školy koná úvodní schůzka SRPŠ. Srdečně zveme všechny třídní důvěrníky. celý text

ostatní | 1. 9. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
Třídní schůzky 1

Třídní schůzky

V úterý 15. září se v jednotlivých kmenových třídách konají úvodní třídní schůzky. V 1. - 5. ročníku od 16.00, v 6. - 9. ročníku od 17.00. Srdečně zveme k návštěvě školy všechny zákonné zástupce žáků. celý text

ostatní | 1. 9. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Organizace prvního týdne školní docházky

V úterý 1. září proběhne slavnostní zahájení školního roku, které bude v 2. - 9. ročníku ukončeno v 8.45. Ve středu 2. září budou probíhat třídnické práce, výuka bude ukončena na 1. stupni v 11.40, na 2. stupni ve 12.35. Od čtvrtka 3. září bude probíhat výuka dle rozvrhů tříd. celý text

ostatní | 30. 8. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Organizační a hygienická pravidla

Organizační a hygienická pravidla školy
celý text

ostatní | 30. 8. 2020 | Autor:

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

V úterý 1. září od 8.00 bude v jednotlivých kmenových třídách 2. až 9. ročníku slavnostně zahájen školní rok 2020/2021. Z hygienických důvodů není přítomnost zákonných zástupců žáků těchto ročníků možná. Žáci šestého ročníku, kteří přestupují na naši školu z okolních škol, budou zařazení ve třídě 6.C. Do své třídy budou nasměrováni dozorujícími pedagogy. V prvním ročníku a přípravné třídě bude školní rok slavnostně zahájen v kmenových třídách od 9.00. Přítomnost doprovodu je možná s použitím roušky. Školní družina bude v tento den v provozu v obvyklou dobu, obědy budou vydávány od 10.00 do 12.30. celý text

ostatní | 26. 8. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Ztráty a nálezy

Vážení rodiče.
V budově školy se nashromáždilo větší množství zapomenutých věcí. Podívejte se, prosím, jestli některé nepostrádáte. Zapomenuté věci si můžete vyzvednout od 1. do 31. července v době od 8.00 do 14.00, v jiný čas po telefonické domluvě. Po tomto termínu budou nevyzvednuté věci poskytnuty k charitativním účelům. celý text

ostatní | 1. 7. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
Slavonostní ukončení školního roku 1

Slavnostní ukončení školního roku

V úterý 30. června od 8.00 do 8.45 bude ve všech třídách slavnostně ukončen školní rok 2019/2020 vydáním vysvědčení. Dopolední aktivity žáků 1. stupně budou zajištěny do 10.00. Obědy budou vydávány od 10.00 do 13.00. celý text

ostatní | 24. 6. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Výsledky voleb do Školské rady

V úterý 15. června proběhly na naší škole volby do Školské rady. Na následující tři roky byl za zákonné zástupce do Školské rady zvolen pan Josef Nechanický, za pedagogické pracovníky Mgr. Miloš Oberreiter. Blahopřejeme. Nová Školská rada zahájí svou činnost na základě zřizovací listiny, kterou vydá zřizovatel školy Město Rumburk. celý text

ostatní | 19. 6. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Změna stravného žáků od 1. září 2020

S platností od 1. září 2020 dojde ke zvýšení cen stravného pro žáky. Ve věkové kategorii 6 - 10 let se zvýší stravné na 25 Kč za oběd, ve věkové kategorii 11 - 14 let na 27 Kč za oběd a ve věkové kategorii 15 let a více na 29 Kč za oběd. celý text

ostatní | 15. 6. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Provoz školní jídelny v průběhu hlavních prázdnin

V průběhu hlavních prázdnin bude školní jídelna v provozu od 1. 7. do 10. 7. a od 24. 8. do 31. 8. celý text

ostatní | 15. 6. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Obnovení osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole

S platností od 8. června 2020 bude obnovena osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole. celý text

ostatní | 2. 6. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Ochrana zdraví a provoz základních škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 27. 5. 2020 vydalo aktualizovaný dokument k provozním podmínkám základních škol "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020". celý text

ostatní | 1. 6. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Provoz školní jídelny

Od pondělí 25. května se můžou žáci, kteří budou docházet na vzdělávání do školy, zaměstnanci školy a cizí strávníci stravovat ve školní jídelně. Obědy je nutné přihlásit do středy 20. května. Žáci 1. stupně a devátých tříd budou přihlášeni školou na základě projeveného zájmu v dotazníkovém šetření. Cizí strávníci mají zákaz vstupu do jídelny. Výdej obědů pro cizí strávníky bude probíhat pouze zadním vchodem do jídelny v čase 11. 00 -11.30, kdy si strávník odebere oběd v jídlonosiči a zároveň odevzdá prázdný jídlonosič na určené místo. Jídlonosiče musí být označeny visačkou se jménem. celý text

ostatní | 19. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Průběžné hodnocení žáků 2. stupně

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali o průběžném hodnocení Vašeho dítěte. Proto prosíme o přinesení žákovské knížky do školy v termínu 19. - 22. 5. (každý den od 9.00 do 11.00). Žákovskou knížku vložte do boxu s označením třídy ve vstupní hale školy. Žákovské knížky se zapsaným hodnocením z hlavních předmětů si můžete následně vyzvednout v termínu 27. - 29. 5. (každý den od 9.00 do 11.00). Předem Vám děkujeme za spolupráci. celý text

ostatní | 18. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana bušková
Přijímání žáků do 6. ročníku 1

Přijímání žáků do 6. ročníku

Ve školním roce 2020/2021 plánuje škola vyučovat ve třech šestých třídách. Pokud má zákonný zástupce žáka zájem o přestup svého dítěte do 6. ročníku naší školy, vyplní ve všech bodech Žádost o přestup žáka, která je dostupná v Dokumentech školy, a tuto žádost doručí do školy. S případnými dotazy se obracejte na ředitelku školy. celý text

ostatní | 15. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Hygienická a organizační pravidla pro 1. - 5. ročník

Hygienická a organizační pravidla pro 1. - 5. ročník v rámci zajištění vzdělávacích aktivit. celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Obnovení osobní přítomnosti žáků 1. - 5. ročníku ve škole

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1. - 5. ročníku ve škole v rámci zajištění vzdělávacích aktivit.
Zájem o osobní přítomnost žáka ve škole vyjádří zákonní zástupci do 15. 5. v dotazníku zaslaném třídním učitelem. Podmínkou osobní účasti žáka ve škole je předložení Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dne 25.5. při vstupu do školy. Čestné prohlášení je dostupné v odkazu Dokumenty školy nebo na recepci školy.
Časový rozsah a organizaci vzdělávacích aktivit stanoví vedení školy s ohledem na zájem žáků. Informace budou s dostatečným předstihem zveřejněny na stránkách školy.
celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Hygienická a organizační pravidla pro 9. ročník

Hygienická a organizační pravidla pro účast žáků 9. ročníku na přípravě k přijímacím zkouškám ve škole. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Přijímací zkoušky 2020

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY A OSMILETÁ GYMNÁZIA celý text

ostatní | 6. 5. 2020 | Autor: Mgr. Kamila Opltová

Dětská konference 2020

Letošní ročník Dětské konference „Šluknovský výběžek – mám ho rád“ se vzhledem k nařízení MŠMT č.j. 11703/2020-1 neuskuteční.
Žáci a studenti, kteří i v době, kdy se vzdělávají doma, chtějí na sobě pracovat, rozvíjet své vědomosti a dovednosti a obohacovat i ostatní, můžou zasílat své příspěvky, které budou následně uveřejněny na webových stránkách Dětské konference. Bližší informace na www.detska-konference.cz

celý text

ostatní | 6. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Obnovení osobní přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
Obsahem vzdělávacích aktivit bude učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Zájem o osobní přítomnost žáka ve škole vyjádří zákonní zástupci v dotazníku zaslaném třídním učitelem. Podmínkou osobní účasti žáka ve škole je předložení Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dne 11.5. při vstupu do školy. Čestné prohlášení je dostupné v odkazu Dokumenty školy nebo na recepci školy.
Časový rozsah a organizaci vzdělávacích aktivit stanoví vedení školy s ohledem na zájem žáků. Informace budou s dostatečným předstihem zveřejněny na stránkách školy.
Dokumenty MŠMT k hodnocení výsledků vzdělávání v 2. pololetí školního roku 2019/2020 a k osobní přítomnosti žáků 1. stupně a 9. ročníku ve škole jsou dostupné v odkazu Rozvrhy, suplování, plány.
celý text

ostatní | 4. 5. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021 se bude na naší škole konat v termínu 6. - 8. dubna 2020 vždy od 12.00 do 15.00. Podrobnosti k zápisu najdete v odkazu Zápis do 1. třídy. celý text

ostatní | 21. 3. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
1

Panenky


Po delší odmlce se jdeme opět trochu pochlubit s dalším výrobkem na kroužku šití. Tentokrát se dívky pustily do šití panenky. Trvalo jim to sice trochu déle, ale to je neodradilo. Panenky vypadají úžasně a dívky si je s radostí odnesly domů.
celý text

ostatní | 4. 3. 2020 | Autor: Mgr.Petra ŠKVRNOVÁ
V síti

V síti

Žáci 7. - 9. ročníku navštívili Dům kultury Střelnice v Rumburku a zhlédli dokumentární film V síti. Ve škole navázali třídnickou hodinou, ve které provedli reflexi daného snímku a svých pocitů. Doufejme, že celá akce přispěje k větší obezřetnosti dětí při pohybu na sociálních sítích. celý text

ostatní | 3. 3. 2020 | Autor: Mgr. Miloš Oberreiter
první
ze 23
poslední